La utilització dels serveis o la contractació de productes i/o serveis a www.electrotodo.cat suposa la lectura i acceptació de les següents Condicions Generals:

Acceptació i disponibilitat de les condicions generals.

Les presents Condicions Generals regulen tota relació jurídica que emani dels processos de contractació i condicions dels productes exposats o sol·licitats a través dels formularis al respecte, realitzats entre els usuaris o clients del lloc web ubicat a la url www.electrotodo.cat, propietat d'ELECTROTODO REPARACIÓ S.L.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals, el client declara que posseeix la capacitat jurídica necessària per contractar al país del que és nacional, i aquesta edat és a Espanya els 18 anys. Si el client fos una persona jurídica, la persona física que actuï en nom manifesta, sota la seva exclusiva responsabilitat, comptar amb les corresponents facultats de representació.

El client accepta expressament les Condicions Generals des de l'instant en què utilitzi o contracti el servei i/o adquireixin qualsevol producte, i queda vinculat per aquestes. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels clients en qualsevol moment.

En cas que l'usuari o client tingui algun tipus de dubte pel que fa a aquestes Condicions Generals, posem a la vostra disposició l'adreça de correu electrònic tienda@electrotodo.es perquè es posi en contacte amb nosaltres.

Normes aplicables.

Aquestes Condicions Generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de la Contractació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la resta de normativa aplicable en la matèria; la Llei 7/1996, de 15 de gener, dordenació del comerç detallista; ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Tot el material electrònic, plaques electròniques, mòduls de control o mòduls electrònics i bateries, en venda a la nostra web va dirigit al tècnic professional o empreses dedicades al servei postvenda, amb les garanties i condicions per a aquest tipus de client.

Si per qualsevol motiu un client final i no professional adquireix qualsevol component, accepta les condicions de venda del professional o empresa, enumerades i descrites als apartats de més avall.

 Modificació de les condicions generals.

Electrotodo podrà modificar, sense previ avís, les presents Condicions Generals per tal de millorar els serveis i/o productes oferts a través del web, sense que en cap cas aquesta modificació pugui afectar retroactivament els contractes ja celebrats.

Amb la publicació de les Condicions Generals exposades a la pàgina web de www.electrotodo.cat, es tindran per notificats aquests canvis als clients o usuaris.

Devolucions, Reparacions, Garanties.

Electrotodo Reparación SL, trasllada la garantia i condicions del fabricant al canal de distribució.

No s'admetran devolucions de plaques o components electrònics, mòduls de control, mòduls electrònics o bateries, sota cap concepte, trencades, destruïdes o simplement argumentant errors de comandes, el motiu és que aquesta empresa no envia aquests components, per provar aparells i un cop descobert que aquesta placa no és l'avariada tractar de fer un canvi o devolució.

Els danys ocasionats per dispositius externs, pujades de tensió, descàrregues elèctriques, recàrrega de microprogramari o manipulació incorrecta del producte invaliden la garantia.

Hi ha la possibilitat que les plaques es destrueixin per avaries ocultes dins dels equips.

Quant a recanvis, recanvis i accessoris demanats de forma exclusiva per a un client i realitzat de forma especial a aquest, no s'admetran devolucions d'aquest tret que el proveïdor d'Electrotodo Reparación SL, admetria aquesta devolució.

Totes les peces i recanvis de reparació i substitució enviat és nou, no venem components reciclats o recuperats.

Molt important: Tots els components electrònics NO SÓN PRODUCTES ACABATS, es tracta de producte complementari a altres components i aconsellem que aquesta instal·lació la realitzin tècnics especialitzats, en cas de realitzar-se per persones no qualificades, aquesta empresa no es responsabilitza de possibles ajustaments en mode servei o modificacions a l'hora d'instal·lar el component i el perfecte funcionament daquest degut a la ignorància de la manera de procedir. Si no es considera qualificat per a la instal · lació i components electrònics, si us plau no realitzi la compra.

Recordem que no s´admeten devolució d´aquest tipus de material enviat sota cap concepte o qualsevol pretext o argument, es tracta de components electrònics i utilitzats per reparar equips, si té dubtes o no està segur que el seu equip tingui malament el component comprat defectuós, no faci la compra. 

No s'admetran devolucions de productes de bellesa i/o higiene personal que hagin estat provats o extrets dels embalatges.

Descripció dels productes i serveis:

Les característiques dels productes i serveis oferts i comercialitzats, mitjançant la web o telèfon, per Electrotodo, figuren detallats a la categoria on es recull cadascun. Igualment, en cas que hi hagi alguna condició específica en la contractació d'algun d'aquests productes i/o serveis, aquestes seran especificades i detallades a l'apartat referent al producte i/o servei concret.

La informació de l'article com a disponible, no vol dir que el tinguem en estoc, vol dir que es pot realitzar la comanda i el fabricant disposa de recanvi.

Hi ha components que se sol·liciten al fabricant expressament per a la comanda realitzada, si és així, sota cap concepte es realitzaria abonament o devolució alguna, per qualsevol motiu argumentat. Si teniu dubtes de si el vostre material serà demanat a propòsit per a la seva compra, faci una consulta a través de correu electrònic, d'aquesta manera evitarem a posteriori situacions desagradables.

Si teniu algun dubte que la referència en pantalla pugui no ser per al vostre aparell, ABANS de realitzar cap compra poseu-vos en contacte a través de el nostre formulari, facilitant el model del seu aparell i número de sèrie d'aquest, d'aquesta manera la compra serà totalment encertada. 

Hi ha components que físicament són iguals per a molts electrodomèstics, però després no són compatibles amb tots els aparells, tot i ser el mateix model, per tant,.cat importantíssim verificar el paràgraf anterior descrit, per evitar errors. 

Dins del mateix model poden existir diverses versions i per tant poden no ser compatible,.cat important verificar ABANS de fer la compra que per model i sèrie del seu aparell aquesta placa.

Imatges de producte.

Les imatges de producte són orientatives, per a una bàsica identificació visual, podent canviar sense previ avís tant en forma com a color pel fabricant.

Per a la correcta elecció de la peça s'usarà la coincidència amb el codi del model del vostre aparell.

Preu.

A cadascuna de les categories de productes apareix el seu preu de venda al públic, amb els impostos inclosos.

En determinats casos taxats, el preu exacte que es cobrarà al client pot comportar el pagament de les despeses d'enviament, que s'especifiquen al apartat referent a l'enviament. Igualment, en veure la cistella un cop hagi afegit algun producte, el client podrà tenir tota la informació pertinent pel que fa a les despeses d'enviament. No ens fem responsables dels possibles sobrecostos derivats de duanes.

Des d'aquí es poden veure les condicions de devolució de la botiga.

Gestió de les garanties

Segons els diferents motius:

– Defectuós al lliurament del material: Electrotodo Reparación SL  asumeix els ports en ambdós sentits en el termini de cinc dies laborables. Només per a la Península.

– Defectuós per cop o deteriorament físic: límit 48 hores. Electrotodo Reparación SL, en aquest cas està condicionat al temps màxim establert per l'agència de transports, en cas d'observar deterioraments a la caixa o embalatge, indistintament d'obrir o no el mateix, el client haurà de fer constar a l'acusament de rebut de la agència tal incidència.

Ús del servei i responsabilitats.

Electrotodo no garanteix la disponibilitat permanent dels productes i/o serveis oferts, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat derivada dels possibles danys i/o perjudicis que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu no excloent, per errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del producte, transmissió de virus, etc. Això no obstant, adoptarem totes les mesures que considerem pertinents per evitar aquest tipus de situacions en la mesura del possible.

Comandes Especials

Si voleu algun producte que no apareix, podeu sol·licitar-lo a l'àrea de qüestionari, email al Dept. d'atenció al client sota les condicions següents:

– La comanda ha de tenir caràcter irrevocable no subjecte a devolució.

Enviaments

Electrotodo Reparación SL   declina tota responsabilitat pel retard en els lliuraments dels paquets per causes alienes a la nostra voluntat. Totes les despeses referents a impostos locals o duanes o de qualsevol altre tipus al país destinatari són a compte del client.

Les dates de lliurament marcades com a referència a cada producte de la nostra web, són orientatius i mai vinculants a cap compromís.

Els caps de setmana i festius no comptabilitzen en aquesta data, atès que aquesta empresa roman tancada i no es tramiten comandes.

 Dret dexclusió.

Electrotodo, sense necessitat de preavís, es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al portal als usuaris o clients que no compleixin les Condicions Generals especificades en aquest apartat.

Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d'aquesta que resulti afectada, per no posada.

Jurisdicció i normativa aplicable.

La normativa aplicable al present contracte serà la normativa espanyola vigent.

Qualsevol diferència o anul·lació sobre les presents Condicions Generals de Venda seran sotmeses a la jurisdicció dels tribunals de Toledo, tenint en compte que les despeses derivades dels tràmits judicials si n'hi hagués, seran a càrrec de l'infractor.

Així mateix, Electrotodo Reparación SL, es reserva la facultat de donar per acabades les actuals Condicions Generals de Venda, totalment o parcialment, amb caràcter general o particular per Infraccions per part del client de qualsevol de les estipulacions d'aquest acord.

40 anys d'experiència com a servei tècnic oficial a Espanya de les primeres marques

A electrododo.es som un equip de persones que coneixem el que fem des del 1983 i intentem ajudar-te a allargar la vida del teu electrodomèstic, assessorant-te en l'elecció de la peça adequada per substituir o reparar les danyades.
En aquest procés intervenen els nostres departaments de: